นโยบายของเรา

A004
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

นโยบายของเรา
- ทางบริษัทมีความเคารพในความเป็นส่วนตัวของสมาชิก บริษัททำการระมัดระวังดูแลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้รั่วไหล
- ทางบริษัทให้ความสำคัญกับข้อกฏหมายและการปฏิบัติตามความถูกต้อง เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก จะไม่มีการเผยแพร่ใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ยกเว้นการขอตรวจสอบข้อมูลตามกฏหมายเท่านั้น
- ทางบริษัท จะมุ่งมั่น และจะดำเนินงานให้สมาชิกทุกท่านประสบความสำเร็จในการมั่นหมายแต่งงาน โดยยึดถือความถูกต้องเป็นสำคัญ