คุณสมบัติในการสมัคร / เงื่อนไขในการสมัคร

A002
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์
จำนวนซื้อ :

คุณสมบัติในการสมัคร
-สถานะโสด
-อายุ18-40ปี
-ไม่มีรอยสัก(จุดเล็กๆปรึกษาได้)
-ไม่มีบุตร(พิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้(พิจารณาเป็นพิเศษ)
-รับสมัครเฉพาะผู้หญิง
-เตรียมความพร้อมที่จะไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น

สนใจติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ :  063-874-8274
อีเมล : nong19780502@yahoo.co.jp